Persbericht ontwikkeling NP loonse en drunense duinen

Persbericht ontwikkeling NP loonse en drunense duinen

PERSBERICHTMinicamping en Groepsaccommodatie de Runsvoort
Veel enthousiasme om mee te denken over nationaal park


Maandagavond 5 november spraken bestuurders van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen met circa 100 geïnteresseerden over de toekomst van het nationaal park. De grote belangstelling voor de bijeenkomst, laat de betrokkenheid van veel organisaties zien bij het wel en wee van dit bijzondere natuurgebied. De inbreng van de aanwezigen krijgt een plaats in traject naar het nieuwe Beheer-, inrichting- en ontwikkelingsplan (BioP) dat het Overlegorgaan van het park nu opstelt.

De grote zaal bij Manege van Loon puilde op 5 november uit door de grote opkomst. Peter van Vugt, voorzitter van het nationaal park, gaf aan dat hij blij was met zoveel meedenkers, omdat het nieuwe BioP alleen een succes wordt als de direct betrokkenen er ook hun steentje aan bijdragen. En dat gebeurde zeer zeker op deze avond.

Plan geeft de richting aan
De grote lijnen van het nieuwe BioP werden toegelicht door Rob Janmaat en Paul Ganzevles van de bureaus De Lynx en Hemmen. Zij hebben de opdracht van het nationaal park gekregen om dit najaar het plan te schrijven. Het nieuwe Biop geeft aan wat de belangrijkste opgaven zijn op dit moment. Voorbeelden zijn het beter betrekken van de omgeving bij het park en de zorg voor het bewaken van de hoofdkwaliteiten van het gebied: de natuur en de rust.
De opstellers gaven in hun verhaal aan dat het een plan wordt dat vooral de uitgangspunten en opdrachten beschrijft om de opgaven die er liggen op te pakken. Die opdrachten worden vervolgens door diverse werkgroepen uitgewerkt. Binnen deze werkgroepen denken nadrukkelijk allerlei belangenorganisaties mee om tot concrete acties te komen.

Oogst aan ideeën
Alle aanwezigen konden hun wensen en ideeën over de toekomst van het nationaal park aangeven. Dat leverde een flinke oogst aan suggesties op. Wat zeer belangrijk werd gevonden, was dat de natuurwaarden overeind moeten blijven. Daarnaast kwamen diverse ondernemers met voorbeelden hoe het gebied in hun ogen aantrekkelijker kan worden voor recreanten. Zo werd gesproken over de uitbreiding van voorzieningen, aanleggen van speelgroen en zorgen dat de vergunningen en handhaving goed zijn geregeld. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de parkeervoorzieningen, het agrarisch gebruik in de schil en de promotie van de natuur- en cultuurwaarden van het gebied.

Vaststelling plan
In november en december bespreekt het Overlegorgaan het plan en stelt het zo mogelijk vast. Daarna kan met de uitvoering worden begonnen.

—————————————————————————————————————–
Noot voor de redactie :
Meer informatie:
Anja van den Bogert, Secretaris Overlegorgaan Loonse en Drunense Duinen, tel. 073-6812694
Rob Vereijken, Coördinator Voorlichting en Educatie, tel. 0411-614111

Add Comment