Privacy statement De Runsvoort

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.
Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Runsvoort, Runsvoort 2, 5268 KN Helvoirt.
Als je vragen hebt over dit Privacy-beleid, dan kun je die mailen naar info@runsvoort.nl.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
– Gasten die bij ons een reservering hebben gedaan.
– Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond en die een contactformulier hebben ingevuld of zich hebben opgegeven voor onze nieuwsbrief.
– Gasten die bij ons overnachten.

En met welk doel?
Wij slaan de contactgegevens op om reserveringen te kunnen bevestigen en toe te sturen. Als ook het factureren van de geboekte reservering.
Wij zijn verplicht te beschikken over een nachtregister van al onze gasten. Die wij in geval van calamiteiten dienen over te dragen aan desbetreffende instantie.
Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?
Alleen de eigenaren van De Runsvoort kunnen u gegevens inzien. In een uitzonderlijk geval van calamiteiten zullen wij persoonsgegevens moeten afstaan aan desbetreffende instantie.
Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?
De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met andere organisaties. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de interne bedrijfsvoering noodzakelijk is. Met deze derde partijen hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten die ons ervan verzekert dat deze derde partijen dezelfde strenge privacy-standaarden hanteren als wij.
Kan ik controleren welke informatie er over mij word bewaart?
Ja, dat kan. Als je wil wilt weten welke informatie wij over jou bewaren, kun je contact met ons opnemen via info@runsvoort.nl en zullen we je verzoek binnen vier weken afhandelen.
Kan ik informatie laten aanpassen of laten verwijderen?
Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wilt dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@runsvoort.nl In sommige gevallen zijn wij bij wet verplicht bepaalde gegevens van je te bewaren; die kunnen we dus niet eerder verwijderen dan de wettelijke termijnen. In ieder geval geven we je binnen vier weken een reactie op je verzoek.
Kan ik me uitschrijven?
Ja, dat kan. Gasten en overige belangstellenden kunnen zich te allen tijde afmelden. Wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.
Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden maximaal zeven jaar bewaard na het moment van het laatste contact. Gegevens voor het nachtregister denk aan NAW gegevens van iedereen die overnacht in de kampeerboerderij worden verwijderd na uitchecken.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen of klachten over ons privacy beleid en de uitvoering ervan kunnen worden gesteld via info@runsvoort.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.
Wijzigingen privacy beleid
De Runsvoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document en altijd op onze website publiceren.
Juni 2018